O platformi

Dobrodošao/la

Upitnik za samoprocenu je razvijen u okviru Pasoša preduzetničkih veština (PPV).

PPV predstavlja međunarodno priznat proces sertifikacije učenika srednjih škola koji su imali iskustva sa preduzetništvom, usvojili neophodno znanje, veštine i kompetencije koje će im omogućiti da započnu svoj biznis ili da lakše dođu do zaposlenja.

U okviru PPV-a, od svih učenika koji imaju dodira sa preduzetništvom u školi, očekuje se da popune 2 upitnika za samoprocenu koji se odnose na situaciju pre i nakon iskustva u učeničkoj kompaniji. Upitnici se odnose na lični smisao za inicijativu i preduzetnički duh kod učenika sa posebnim akcentom na:

  • kreativnost,
  • samopouzdanje,
  • timski rad,
  • snalažljivost,
  • istrajnost,
  • preuzimanje odgovornosti,
  • preuzimanje inicijative.

Samo učenici koji su popunili oba upitnika za samoprocenu mogu da izađu na ispit. Ukoliko polože ovaj ispit, učenici stiču Pasoš preduzetničkih veština koji predstavlja rezultat njihovog preduzetničkog iskustva odnosno potvrdu znanja iz oblasti ekonomije, poslovanja i finansija.

 

Da li želite da saznate više o Pasošu preduzetničkih veština?

Posetite naš sajt: www.entrepreneurialskillspass.eu

Pratite nas i na društvenim mrežama: #ESP_Pass