O platforme

Nachádzaš sa tu

Platforma pre sebahodnotenie je súčasťou medzinárodného certifikačného procesu Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

Entrepreneurial Skills Pass je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. Študenti prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli, ako sa úspešne zamestnať.

Všetci študenti zapojení do JA Firmy musia v rámci procesu ESP odpovedať na otázky v dvoch sebahodnotiacich dotazníkoch (pred a po ukončení JA Firmy). Otázky sú zamerané na podnikateľstvo, s dôrazom na tieto oblasti:

  • Kreativita
  • Sebavedomie
  • Tímová práca
  • Vynaliezavosť
  • Vytrvalosť 
  • Zodpovednosť 
  • Iniciatíva

Na konci výukového procesu len tí študenti, ktorí odpovedali na otázky vo všetkých troch dotazníkov sa budú môcť zúčastniť ESP testu a osvedčiť svoje znalosti z podnikania, financií a ekonómie, ktoré nadobudli počas programu pre získavanie podnikateľských skúseností.

Do you want to know
more about ESP?

Visit our website: www.entrepreneurialskillspass.eu

www.jaslovensko.sk/esp

Follow us on the social networks: #ESP_Pass