Läs mer

Du är här

Plattformen för självskattning, har utvecklats som en del av Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

ESP är ett internationellt intyg som ges till 15−19-åriga elever med praktisk erfarenhet av entreprenörskap och som har grundläggande färdigheter i att starta företag.

Alla som deltar i ESP fyller i den inledande och avslutande enkäten. I enkäten behandlas frågor som gäller initiativförmåga och entreprenörskap med särskild betoning på:

  • kreativitet,
  • självförtroende,
  • samarbetsförmåga,
  • problemlösningsförmåga,
  • uthållighet,
  • ansvarstagande,
  • initiativförmåga.

Det är bara de elever som i slutet av processutbildningen UF-företagande har besvarat båda enkäterna som kan delta i det slutgiltiga ESP-testet för att visa sina kunskaper i företagande och företagsekonomi. 

Vill du läsa
mer om ESP?

Besök våra webbsidor: www.entrepreneurialskillspass.eu

Följ oss på sociala medier: #ESP_Pass