Läs mer

Du är här

Verktyget för självvärdering, har utvecklats som en del av Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

ESP är ett internationellt intyg som ges elever på andra stadiet med erfarenhet av entreprenörskap och som har ett sådant kunnande som behövs för att grunda ett företag eller sysselsätta sig själva.

Alla som deltar i ESP fyller i den inledande och avslutande enkäten. I enkäten behandlas frågor som gäller initiativförmåga och entreprenörskap med särskild betoning på:

  • kreativitet,
  • självförtroende,
  • förmåga att arbeta i grupp,
  • rådighet,
  • målmedvetenhet,
  • ansvarstagande,
  • initiativförmåga.

Det är bara de elever som i slutet av programmet har besvarat båda enkäterna om självvärdering som kan avlägga provet Entrepreneurial Skills pass för att visa sina ekonomi- och arbetslivskunskaper. 

Vill du läsa
mer om ESP?

Besök våra webbsidor: www.entrepreneurialskillspass.eu

Följ oss på sociala medier: #ESP_Pass