Om

Du er her

Egenevalueringen er et verktøy som er utviklet innenfor Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

ESP er en internasjonal kvalifisering som dokumenterer at du har gjennomført Ungdomsbedrift og har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å etablere egen bedrift eller bli ansatt.

I ESP blir alle elever bedt om å ta egenevalueringen i starten og i slutten av UB-året. I egenevalueringen vurderer du dine evner og egenskaper innen:

  • kreativitet,
  • selvtillit,
  • samarbeid,
  • evne til problemløsning,
  • gjennomføringsevne,
  • å ta ansvar,
  • å ta initiativ.

Mot slutten av UB-året kan elever som har fullført begge spørreskjemaene i egenevalueringen ta ESP-eksamen. Eksamensbeviset dokumenterer din kompetanse innen entreprenørskap, og din forståelse for finans og økonomi. 

Vil du vite mer
om ESP?

Les mer på www.entrepreneurialskillspass.eu

Følg oss i sosiale medier: #ESP_Pass