შესახებ

შენ უკვე აქ ხარ

თვითშეფასების ინსტრუმენტი შემუშავებულია სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირების ფარგლებში (ESP).

სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირებას აქვს საერთაშორისო კვალიფიკაცია, რომელიც ამოწმებს სტუდენტებს (15-19 წლამდე ასაკის), რომელთაც გააჩნიათ ნამდვილი სამეწარმეო გამოცდილება, მიიღეს საჭირო ცოდნა, უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები ბიზნესის დასაწყებად ან წარმატებით დასაქმებისთვის.

ESP- ის ფარგლებში მეწარმეობის პროგრამაში ჩართული ყველა მოსწავლე გადის თვითშეფასების პრე და პოსტ ტესტირებას. ტესტირება ორიენტირებული იქნება შემდეგ საკითხებზე:

  • კრეატიულობა,
  • თვითდაჯერებულობა,
  • გუნდური მუშაობა,
  • გონებამახვილობა,
  • შეუპოვრობა,
  • პასუხისმგებლობის აღება,
  • ინიციატორობა.

სასწავლო პროცესის დასრულებისას, მხოლოდ იმ სტუდენტებს შეეძლებათ სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირების გამოცდის ჩაბარება ვინც შეავსო თვითშეფასების ტესტი, იმისათვის რომ დაადასტურონ ბიზნესის, ფინანსების და ეკონომიკის ცოდნა, რომელიც მათ სამეწარმეო გამოცდილების შედეგად მიიღეს. 

გსურთ გაიგოთ მეტი
ESP-ის შესახებ?

გვესტუმრეთ საიტზე: www.entrepreneurialskillspass.eu

თვალყური გვადევნეთ სოციალურ ქსელში: #ESP_Pass