Σχετικα με το ESP

Είστε εδώ

Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

Το ESP είναι μία διεθνής πιστοποίηση που πιστοποιεί ότι οι μαθητές (ηλικίας 15-19), που είχαν μια βιωματική επιχειρηματική εμπειρία, αποκόμισαν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να να έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στο να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση ή να διεκδικήσουν μία θέση σε μία επιχείρηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην εξέταση του ESP, είναι οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα της Μαθητικής Επιχείρησης να απαντήσουν σε δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης κατά την έναρξη, και το τέλος του προγράμματος. Μέσα απο αυτή τη διαδικασία αξιολογείται η εξέλιξή τους μέσα από την εμπειρία της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα "Μαθητική Επιχείρηση" στους παρακάτω τομείς:

  • δημιουργικότητα,
  • αυτοπεποίθηση,
  • ομαδικότητα,
  • επινοητικότητα,
  • επιμονή,
  • ανάληψη ευθυνών,
  • ανάληψη πρωτοβουλιών.

Στο τέλος της μαθησιακής διαδρομής, μόνον οι μαθητές που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης μπορούν να εξεταστούν στηδιαδικτυακήεξέταση για το Entrepreneurial Skills Pass, ωστε να πιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις που απέκτησαν από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Μαθητικής Επιχείρησης.

θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ESP?

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.entrepreneurialskillspass.eu

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:#ESP_Pass