O projektu

You are here

Sebehodnocení je evaluační nástroj vytvořený v rámci projektu Certifikát ESP – Certifikát podnikatelských dovedností.

Certifikát ESP je mezinárodní osvědčení, které potvrzuje, že jeho držitelé (studenti ve věku 15-20 let) prostřednictvím podnikatelské zkušenosti získali znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k zahájení podnikání nebo k úspěšné kariéře v zaměstnání.

V rámci projektu Certifikát ESP vyplňují všichni studenti, zapojení do vzdělávacího programu JA Firma, dva sebehodnotící dotazníky, a to před zahájením činnosti JA Firmy a po jejím ukončení. Dotazníky jsou zaměřené na iniciativu a podnikavost, týkají se především 7 klíčových oblastí:

  • kreativita,
  • sebedůvěra,
  • týmová práce,
  • vynalézavost,
  • vytrvalost,
  • schopnost převzít zodpovědnost,
  • iniciativa.

Pouze studenti, kteří vyplnili oba sebehodnotící dotazníky, mohou absolvovat závěrečnou zkoušku a získat Certifikát ESP. Ten potvrzuje, že jeho držitel má obchodní, finanční a ekonomické znalosti získané prostřednictvím reálné podnikatelské zkušenosti. 

Chcete se
o ESP dozvědět víc?

Navštivte naše stránky: www.entrepreneurialskillspass.eu

Sledujte nás na sociálních sítích: #ESP_Pass